Diğer Referanslarımız

DHL Lojistik

DHL Ana depolarını  Elektrifikasyonu;

  • 400 kVA Direk  tipi  Trafo  tesisi
  • 250 kVA  jenaratör  temin ve tesisi
  • A.G. Dağıtım  ve kompanzasyon panolarının imalatı, montajı ve devreye alınması
  • Kablo taşıma sistemleri montajı
  • Depolar içi  busbar aydınlatma sistemleri
  • Depolar içi elektrik işleri
  • Çevre  aydınlatma  sistemleri
  • Zayıf akım elektrik işleri
  • İdari bina elektrik işleri
  • Topraklama ve yıldırımdan korunma sistemleri

 

Şirketimizce gerçekleştirilmişitir. 

Diğer Referanslarımız