Medya

Güneş Enerjisi ve Güneş Panelleri Geri Dön

Solar enerji, güneş enerjisi, solar panel, güneş paneli, güneş pili, fotovoltaik gibi kavramlar son zamanlarda sık sık sektör dergilerinde, internet sitelerinde kendine yer bulmaya başladı. Peki, nedir bu solar enerji? Yakın geçmişe kadar neden gündemde değildi? Bu yazıda temel olarak güneş enerjisi ile elektrik enerjisi üretmenin yararlarından, güneş pillerinin ve güneş panellerinin yapısından, uygulama alanlarından ve güneş panelleri kullanıldığında dikkat edilmesi gereken hususlardan kısaca bahsedilecektir.

 

Teknolojik gelişmeler, tüketime yönelik artan talep ve işletmelerin üretim kapasitelerini artırması elektrik enerjisine olan bağımlılığı ve elektrik enerji tüketimini artırmıştır. Elektrik enerjisi üretiminde ham madde girdisi olarak kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtlar kullanılır. Yapılan araştırmalar bu yakıt rezervlerinin hızla tükenmekte olduğunu ve yaklaşık 40 sene içinde tümüyle biteceğini öngörmektedir. O nedenle bu yakıt türleri kullanılarak üretilen elektrik enerjisinin maliyeti dünya ölçeğinde gün geçtikçe artmaktadır. Gelecekteki elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak farklı enerji kaynağı türlerinin kullanılabilirliğini saptamak amacıyla son 10 yıldır yenilenebilir enerji (renewable energy) türleri üzerine oldukça yoğun araştırma/geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etme yöntemleri ve uygulamaları bu araştırmalar içinde en çok yer tutanlardan biridir.

Whatsapp Destek Hattı