Pano İmalatı

Pano Departmanımız, Bölgemizdeki sektörsel ihtiyaç doğrultusunda, AG çıkış ve Dağıtım panoları, Kompanzasyon panoları, Ölçü panoları, MCC panoları ve özel ihtiyaç panolarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretimini yapmaktadır. Pano karkası, EAE veya talebin gerektirdiği özel üreticilerden (krom veya klimalı gibi) temin edilmekte, salt cihazları ise Siemens, Schneider ya da şartnamenin gerektirdiği markalardan seçilmektedir.